Skip to main content
Reserve

Frequently Asked Questions

  • มีนโยบายในการใช้บริการห้องอาหารหรือไม่
    มีนโยบายในการใช้บริการห้องอาหารหรือไม่
    ห้องอาหารเดอะคริสตัลล์กริลล์เฮาส์มีนโยบายสำหรับการใช้บริการที่ห้องอาหารของเราเป็นการเฉพาะ มาตรฐานนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับรองว่าผู้ใช้บริการร้านอาหารของเราจะเกิดความพึงพอใจตามที่คาดหวัง รวมทั้งได้รับความเป็นส่วนตัว ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย